Intervisie


Een lerende organisatie, zelfstandig leren, zelfsturende teams; intervisie kan een waardevolle bijdrage leveren aan professionalisering, kenniscreatie en kennisdeling in een organisatie en een team.

Intervisie is een leermethode waarbij oplossingsgericht- en adviesgerichtwerken samenkomt met groepsdynamica & reflectief leren. Volgens diverse methoden wordt het cyclisch leren zoals onder andere door Kolb (Kolb, 1976) beschreven geactiveerd, door middel van ‘reflection in action’ tijdens de intervisiebijeenkomst (Schön, 1983) en ‘reflection on action’, de terugblik op hoe gehandeld is en wat hier uit geleerd kan worden.

De intervisiemethodes die toegepast kunnen worden zijn divers, de keuze voor een bepaalde methodiek is afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en het doel van de intervisie. De intervisie kan tevens zowel vanuit een probleemstelling, als een ontwikkelvraag gestuurd worden.


Procesbegeleiding

Irma heeft ruime ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen op de werkvloer, als onderdeel van MD-trajecten en als onderdeel van teamontwikkeltrajecten. Vanuit één van haar vorige functies als ‘landelijk coördinator intervisiegroepen NIP’ (Nederlands Instituut voor Psychologen) heeft ze ook ervaring in het opzetten van organisatie-onafhankelijke intervisiegroepen.