Firma &joy


Firma &joy, (f) Irma &joy, Irma & plezier ... in het leven en plezier in mijn werk. Firma &joy staat dus voor de combinatie van werk & levensvreugde.


Levensvreugde is een populaire term, dus dit verdient uitleg. Ons doel is om samen met een organisatie, een team, de deelnemers aan een training en/of coaching een stap te maken naar een beter functioneren waarbij (meer) plezier, levensvreugde wordt ervaren. Met als resultaat dat op persoonlijk vlak je inzicht krijgt in je eigen handelen en hier bewustere, passende keuzes in kan maken. En op team- en organisatieniveau een organisatie waarin alle radartjes gesmeerder gaan lopen, organisatie- en teamdoelen bereikt worden en de output kwalitatief hoger wordt.


De ervaring leert dat het meestal gaat om de manier hoe je tegen gebeurtenissen en het leven in het algemeen aankijkt in plaats van dat je je leven overhoop moet gooien. Het welbekende roer hoeft niet helemaal om. Wat wel een toegevoegde waarde heeft is om je eigen denkbeelden en handelen eens kritisch onder de loep te nemen. Vervolgens kan je dan bewust kiezen welke vaardigheden je (beter) onder de knie wilt krijgen en zo je reikwijdte aan vaardigheden en copinggedrag te vergroten.


Firma &joy is meer dan Irma . Er wordt samengewerkt met diverse trainers en bureaus om op die manier een optimaal advies te kunnen geven en de trainingen & coaching echt op maat te kunnen aanbieden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit het delen van bovenstaande opvattingen en uitgangspunten.Firma &joy


Firma &joy, (f) Irma &joy, Irma & plezier ... in het leven en plezier in mijn werk. Firma &joy staat dus voor de combinatie van werk & levensvreugde.


Levensvreugde is een populaire term, dus dit verdient uitleg. Ons doel is om samen met een organisatie, een team, de deelnemers aan een training en/of coaching een stap te maken naar een beter functioneren waarbij (meer) plezier, levensvreugde wordt ervaren. Met als resultaat dat op persoonlijk vlak je inzicht krijgt in je eigen handelen en hier bewustere, passende keuzes in kan maken. En op team- en organisatieniveau een organisatie waarin alle radartjes gesmeerder gaan lopen, organisatie- en teamdoelen bereikt worden en de output kwalitatief hoger wordt.


De ervaring leert dat het meestal gaat om de manier hoe je tegen gebeurtenissen en het leven in het algemeen aankijkt in plaats van dat je je leven overhoop moet gooien. Het welbekende roer hoeft niet helemaal om. Wat wel een toegevoegde waarde heeft is om je eigen denkbeelden en handelen eens kritisch onder de loep te nemen. Vervolgens kan je dan bewust kiezen welke vaardigheden je (beter) onder de knie wilt krijgen en zo je reikwijdte aan vaardigheden en copinggedrag te vergroten.


Firma &joy is meer dan Irma . Er wordt samengewerkt met diverse trainers en bureaus om op die manier een optimaal advies te kunnen geven en de trainingen & coaching echt op maat te kunnen aanbieden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit het delen van bovenstaande opvattingen en uitgangspunten.