Trainingen

Firma &joy verzorgt trainingen op maat en we vinden het belangrijk om heldere doelen & resultaten te benoemen. Onze trainingen kenmerken zich door humor, integriteit & praktijkgerichtheid. We creëren een veilige sfeer waarbinnen de deelnemers zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De trainingen richten zich met name op inzicht, vaardigheden gedrag & attitude. Waarbij borging op de werkplek een vereiste is.


Een greep uit de diverse trainingen die Firma &joy heeft verzorgd op het gebied van persoonlijk leiderschap & - effectiviteit:


'Train de trainer'

'Zakelijk presenteren'

'Oplossingsgericht coachen'

‘Projectmanagement voor beta’s’
‘Gespreksvoering in de apotheek’

‘Klantgericht handelen & targets’

'Persoonlijk leiderschap & effectiviteit' ‘Conflicthantering voor ondersteuners’

‘Hoe bepaal ik de koers van mijn loopbaan?’